Deskové hry

Nově si od října 2017 můžete půjčovat také deskové hry domů!

SEZNAM  DESKOVÝCH HER K VYPŮJČENÍ

PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER:

Půjčování

  • absenčně (domů) se půjčuje pouze jedna desková hra na 31 dnů bez možnosti prodloužení
  • deskovou hru si mohou vypůjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Němčice n. H.
  • čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce (je nutný souhlas rodiče)
  • před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry (pokud není seznam uveden u hry)
  • při půjčení zaplatí čtenář vratnou kauci 200 Kč

Vracení

  • čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu
  • v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů (částí) hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu
  • při ztrátě jednoho druhu komponentů je nutné nahradit celou sadu, popřípadě koupit celou novou hru

PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí 13 - 17 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Pátek 9 - 18 hod.